سند راهبردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان تصویب شد

سند راهبردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان تصویب شد  سند راهبردی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان در برنامه پنجم توسعه (1390-1394) به تصویب شورای برنامه ریزی استان رسید.به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی به نقل از خبرگزاری ایرنا، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان در یکصد و نوزدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، اظهار داشت:پس از تاسیس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در راستای منشور این وزارتخانه، متناسب با سیاست های کلان و نیازهای کشور و بر اساس پیشرفت ها و انتظارات ملی و بین المللی این سند تدوین شد.'غلامعلی قادری' افزود: برنامه های مختلفی برای تحقق اهداف توسعه بخش تعاون، تنظیم روابط کار، بازار کار و صیانت از نیروی کار و رفاه اجتماعی در این وزارتخانه در حال اجراست.وی اضافه کرد: تهیه برنامه و اسناد راهبردی با رویکرد ارتقای جایگاه سرمایه انسانی و اجتماعی کشور در دهه پیشرفت و عدالت لازم الاجراست.به گفته وی، سند توسعه استانی در حوزه تعاون و کار حاوی نقاط قوت و ضعف محیط داخلی، فرصت ها و تهدیدات محیط بیرونی، اهداف، سیاست ها، خط مشی ها و اقدامات اساسی این بخش است.قادری اضافه کرد: این سند مبنایی برای تمام برنامه ها و اقدامات مرتبط با این بخش در سال های 90تا 94خواهد بود و همچنین سرآغاز ارتقای جایگاه این بخش در اقتصاد استان و دستیابی به بهره وری مطلوب می باشد.به گفته وی،بر اساس این سند توسعه قابلیت های سرمایه انسانی کارآمد و صیانت از کار برای دستیابی به نرخ بیکاری 7/5 درصدی و افزایش نرخ مشارکت به 44/6 درصدی نیروی کار در برنامه پنجم و رسیدن به سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد استان است.قادری از نظارت مستمر بر مولفه های تولید به منظور صیانت از نیروی کار و تنظیم روابط کار بر مبنای سه جانبه گرایی از طریق تعامل سازنده موثر با شرکای اجتماعی مانند تشکل های کارگری، کار فرمایی و دولت به عنوان دیگر اهداف این سند نام برد.وی افزود: توسعه و گسترش تعاونی های جدید در استان و نظارت مستمر بر واحدهای زیر پوشش در راستای کاهش حوادث ناشی از کار از دیگر راهبردهای این سند است.