۷هدف اقتصادی و اشتغالی وزارت کار برای ۲۰۳۰

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرو هدفگذاری سازمان ملل متحد، اهداف قابل دستیابی برای «ترویج رشد اقتصادی پایدار و فراگیر، اشتغال کامل و بهره ور و مناسب برای همه» را تعیین کرد.

متعاقب با اجرای برنامه «اهداف توسعه هزاره» سازمان ملل متحد به مدت ۱۵ سال که در ابتدای قرن بیستم هدفگذاری شد، ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد به طور رسمی دستور کار جدیدی با عنوان «تغییر جهان ما؛ دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار» را در اجلاس آرمان‌های توسعه پایدار در سپتامبر ۲۰۱۵ به تصویب رساندند.

به گزارش اقتصاد آنلاین،در همین زمینه مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به ارائه آرمان ها،اهداف و نماگرهای آماری مرتبط با ماموریت‌ها به منظور پایش دستور کار ۲۰۳۰ ملل متحد در دستیابی به توسعه پایدار کرده که یکی از این آرمان ها  در حوزه «ترویج رشد اقتصادی پایدار و فراگیر، اشتغال کامل و بهره ور و مناسب برای همه» است و برای دستیابی به آن ۷ هدف تعیین و تدوین شده که به شرح زیر است:

- ارتقای سیاست‌های هدایت شده توسعه که از بهره وری فعالیت‌ها، ایجاد شغل مناسب، کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری، تشویق و شکل‌دهی و رشد شرکت‌های کوچک و متوسط از طریق دسترسی به خدمات مالی می‌باشد.

- تا سال ۲۰۳۰ دسترسی کامل و موثر به اشتغال و کار شایسته برای تمامی زنان و مردان، از جمله افراد جوان و اشخاص با ناتوانی‌ها (معلولان) با پرداختی مساوی ارزش کاری.

- تا سال ۲۰۳۰، کاهش افرادی که شاغل نیستند و در حال تحصیل و مهارت آموزی نمی باشند.

- ارزیابی فوری و موثر برای حفظ امنیت و جلوگیری و از بین بردن اشکال مختلف کار کودک، تا سال ۲۰۵۰، محور کار کودک در تمامی اشکال از جمله استفاده از آنها به عنوان سرباز

- حفظ حقوق نیروی کار و ارتقای امنیت محیط کاری برای تمام کارگران، شامل کارگران مهاجر، به خصوص زنان مهاجر و آنهایی که دارای شغل بی ثبات هستند.

- تا سال ۲۰۳۰ اتخاذ و اجرای سیاست های ارتقای گردشگری مستمر که منجر به ایجاد شغل و ارتقای فرهنگ و محصولات محلی شود.

- گسترش و عملیاتی نمودن راهبرد جهانی به منظور اشتغال جوانان و اجرای پیمان (مقاوله نامه) کار جهانی توسط اعضای سازمان بین المللی کار تا سال ۲۰۲۰