كارآفريني در كسب و كار خانگي
نویسنده: 
پاوول و سارا ادوارد

در ايران كسب و كار خانگي به صورت سنتي مركز توجه بسياري از خانواده‌هاي ايراني بوده است. در طي قرن‌هاي گذشته ايرانيان در استفاده صحيح از منابع كشاورزي و محصولات دامي يد طولاني داشته‌اند اما به تدريج با ظهور انقلاب صنعتي توسعه ابزار، اختراعات و ابداعات، زمينه تغيير نحوه توليد محصولات و خدمات كشاورزي و صنعتي و به تبع آن كسب و كار خانگي را فراهم نموده است

دسته بندی: