كسب و كار جوانان
نویسنده: 
محمود احمد پور دارياني

 اين كتاب اين امكان را به شما مي دهد تا ابزارهاي مناسب براي كارآفرين شدن ومالك كسب وكار خود بودن را بيا بيد اغلب مردم توجهي به كسب وكارهايي كه مي توانند صاحبان آنها خودشان باشند ندارند .باتفكر در اين موضوع مي توانيد مطالب زيادي را در مورد خصوصيان خودتان بياموزيد شايد شما ندانيد كه چه كاري را در زندگي خوددوست داريد انجام دهيد ولي بامطالعه اين كتاب مطالب پايه كسب وكار و همچنين نكاتي در مورد اقتصاد بازار مي آموزيد اين تواناي ها اين امكان را به شما مي دهد كه يك كارآفرين ويا يك كارمند برتر شويد

دسته بندی: