خويش فرماي خلاق
نویسنده: 
داوود فدايي

اشتغال در اين كشور يعني استخدام شدن در يك محيط كاري اعم از دولتي يا خصوصي , متاسفانه حتي در قشر دانشگاهي نيز افكار استخدام شدن حاكم بر افكار استخدام نمودن است. اين كتاب گوياي آخرين دستاوردهاي علمي است كه در دانشگاهها ي معتبر آلمان براي فارغ التحصيلان آماده به كار و جذب در بازار كار ارايه مي شود. اميد است گامي كوچك در راستاي برنامه ريزي كسبو كار با ديد خلاق, جوانان و متقاضيان كار بتوانند خويش فرماي خلاق خود باشند.

دسته بندی: