مديريت خويش فرماي خلاق
نویسنده: 
داوود فدايي

در دنياي كسب و كار فعلي كه شكل كار كاملاً متفاوت از كسب و كار سنتي است, براي مديران و كارشناسان در گير در كسب و كار مشكلات عديده اي وجود دارد. چگونه مي توان با مواد اوليه اي كاملاً متغير از لحاظ قيمت, موجود بودن يا نبودن و يا كيفيت آن , محصولي را با قيمت ثابت و كيفيت مطلوب تحويل مشتري نمود؟مجموعه حاضر تقديمي است به شما خواننده محترم واميد است با ارايه پيشنهادات خود در غني سازي اين مجموعه ما را ياري نمائيد.

دسته بندی: