طراحي، اجرا و كنترل پروژه‌ها (اصول و كاربردها)

دانشجويان رشته‌هاي مديريت، به ويژه مديريت صنايع، مهندسين و به طور كلي تمامي افرادي كه با مديريت سر و كار دارند بايد به اندازه كافي با فرآيند طراحي، اجرا و كنترل پروژه‌هاي بزرگ و پيچيده آشنايي عملي داشته باشند. اين كتاب به معرفي رهيافت سيستم پرداخته است و خواننده را با ارزيابي تمامي مراحل پروژه، درك، مطالعه، طراحي و اجرا آشنا مي‌سازد. به علاوه مطالعه اين كتاب در رشته‌هاي سطح بالاتر طراحي سيستم‌هاي مهندسي، طراحي پروژه، طرح‌ريزي، جدول‌بندي و كنترل و طراحي نيز مفيد است

دسته بندی: