انتقال تکنولوژی و صنعتی کردن کشورهای در حال توسعه
نویسنده: 
دکتر محمد نقی شهیدی

امروزه شكاف فني در بين كشورهاي جهان, واقعيتي است كه بايد اذعان نمود و حقيقتي است كه مرز بين كشورهاي شمال و جنوب را مشخص مي كند. انكار اين شكاف ,با توسل به مصرف تقليدي از كشورهاي صاحب فنون ( تكنولوژي )و تجارت فني بنام انتقال فني,شكاف فزاينده مزبور را اصلاح نمي نمايد و فقط موجب به هدر رفتن امكانات ذيقيمت كشورهاي جهان سوم مي گردد,كه ديگر فرصت و توان بدست آوردن آنها را نخواهند يافت

دسته بندی: