اصول ریسندگی کاربردی در واحدهای تولیدی
نویسنده: 
صمد نعمت اللهی

 كتاب حاضر حاصل دهها سال تجربه عملي و اندوخته هاي بسيار است كه علم و عمل را يكجا در هم آميخته و به علاقه مندان اين رشته تقديم مي دارد.مضامين آن بيشتر جنبه كاربردي داشته و نكات بسيار مبهم و پيچيده را كاملا آشكار مي سازد . با مطالعه اين كتاب مضامين ذيل را فرا مي گيريم:  ريسندگي پنبه و برخي الياف ديگر از حلاجي تا بافندگي. تاثير گذاري عوامل جوي در مراحل توليد. شناخت نمره نخهاي مختلف و طريقه تبديل آنها به يكديگر و ساير محاسبات فني. روش استفاده از دستگاههاي آزمايشگاهي براي بهبود توليد و سازماندهي دفتر فني.  تاريخچه نساجي در ايران كهن تا امروز . و ساير مباحث ديگر.....
 

دسته بندی: