كارآفريني‌ اجتماعي‌
نویسنده:

 كارآفرينان‌ اجتماعي‌ افرادي‌ هستند كه‌ از فرصتهاي‌ پيش‌ آمده‌ به‌ خوبي‌ استفاده‌ كرده‌ و با ايجاد تغييراتي‌ چيزهاي‌ جديدي‌ را مي‌آفرينند.

رهبري استراتژيک براي کارآفرينان
نویسنده:

انگيزش و هدايت صاحبان ايده‌هاي جديد

نقش نظام آموزشي – پژوهشي در توسعه كار‌آفريني
نویسنده:

 بانگاهي به روند رشد و توسعه جهاني درمي‌يابيم كه با افزايش و گسترش فن‌آوري‌هاي پيشرفته، نقش و جايگاه كارآفرينان به طور فزاينده‌اي بيشتر مي‌شود. به بيان ديگر ارتباط مستقيمي بين پيشرفت فناوري و ضرورت آموزش كارآفرينان وجود دارد.

توسعه پايدار و كارآفريني در دولت
نویسنده:

در اين مقاله سعي شده است مفاهيم توسعه پايدار، توسعه انساني و سرمايه اجتماعي تشريح و نقش و اهميت منابع انساني درجهت‌گيري توسعه و اجراي برنامه‌هاي توسعه بادرنظر گرفتن الگوي توسعه مبتني بر كارآفريني تجزيه و تحليل شود .

تاثیر محیط بر فعالیتهای کارآفرینانه
نویسنده:

کارآفرینان منابع را مدیریت می کنند تا چیز تازه ای بسازند اعم از شغل تازه یا کالا یا خدمت یا حتی بازار تازه. آنچه کارآفرینان موفق را از کارآفرینان دیگر متمایز می کند سرعت توسعه فعالیت اقتصادی آنان است.

بررسي محدوديت‌ها و تدابير و ابتكارات زنان كارآفرين در ايران
نویسنده:

به منظور بررسي "راههاي توسعه كارآفريني زنان در ايران" مطالعه اي در مورد بيست زن كارآفرين انجام شده است.

ايده‌هاي کار آفرينانه در کسب و کار زنان
نویسنده:

تحقيقات نشان می‌دهد، اولين دليلي که باعث شروع کسب و کار توسط زنان مي شود اين است که در آنان ايده‌هاي کار آفريني القا مي‌شود , دليل ديگري که اغلب اظهار مي شود خشمي است که از محيطهاي کاري قبلي خود دارند.اينها همه واقعيتهاي بر مطالعه اي است که امروز توسط سه ساز

راه های ساده برای مدیریت کارمندان
نویسنده:
پرمود باترا، ویجی باترا مترجم: طوبی یکتایی
مفاهيم جديدي از خودباوري، كارآفريني
نویسنده:

كارآفرينان با انسانهاي عادي تفاوت دارند. انسانهاي عادي پديده ها را آن طور كه هست مي بينند و مي‌‌پرسند چرا؟
اما كارآفرينان رؤياي چيزهايي را مي بينند كه هرگز وجود نداشته اند و مي پرسند، چرا كه نه؟

صفحه‌ها