LiveZilla Live Chat Software

اقتصاد > بازارکار - هرچند که گزارش ها از نرخ بیکاری 10.7 درصدی خبر می دهند ولی اطلاعات مرکز آمار نشان می دهد همچنان نرخ اشتغال ناقص در بازار کار کشور بالاست

اقتصاد > جهان - 15 ویژگی مدیران بد که منجر به کاهش کارایی بنگاه های اقتصادی می شود به انتخاب مجله فوربس براساس اولویت ها مشخص شده اند. این ویژگی ها می توانند صدمات سختی به موسسات مالی و بنگاه های صنعتی وارد کنند