LiveZilla Live Chat Software

همه چیز روی کاغذ رو به راه است و از گرانی های جدید هم خبری نیست.گزارش های هفتگی بانک مرکزی نیز خبر از کنترل قیمت های کالاهای اساسی دارند اما در کف بازار برای مردم کالاهای اساسی هر روز گران می شوند و معلوم نیست این گرانی ها با هماهنگی دولت یازدهمی ها صورت گرفته و یا آنها از آن بی خبرند که در هر دو صورت از تقصیر دولت کم نمی کند چرا که اگر گرانی ها با هماهنگی است ، آمارها اخبار دروغ به ...

اصفهان- ایرنا- تبعات خشکسالی و کمبود منابع آب در استان اصفهان به شدیدترین مرحله بحرانی یعنی حوزه های اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی رسیده و اصفهان یکی از دو کلانشهر کشور است که وضعیت آب آشامیدنی آن قرمز اعلام شده است.