LiveZilla Live Chat Software

اقتصاد > بازارکار - اگر بخواهید از استرس، فشار زیاد دوری کنید باید این شغل ها را انتخاب کنبد.

مقامات وزارت کار می‌گویند تورم بیکاری جوانان باید شکسته شود و انتظار می‌رود بتوان زمینه‌های جدیدی برای اعزام انبوه کارجویان تحصیل کرده و دارای مهارت به بازارهای کار جهانی را فراهم کرد.