LiveZilla Live Chat Software

مروری بر آمارهای رسمی گویای آن است که در اولین ماه سال جاری همچنان کشور چین علاوه بر واردات، در حوزه صادرات نیز پرچم‌دار بوده و بیشترین صادرات ایران به سوی این کشور است.

در اواخر سال 1395 با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب برای اشتغال زایی و توانمندسازی داخلی، مقدمات طرح مشترک ساماندهی کسب و کارهای خرد در بخش دریایی با رویکرد اقتصاد محلی فراهم شد.
این طرح مشترک علاوه بر اشتغالزایی در سواحل شمالی و جنوبی کشور، کارآفرینان این عرصه را نیز زیر پوشش قرار می دهد.